sobota, 07. januar 2017

Naklon klanca in kako ga izračunamo

Pri vožnji v klanec ob cesti velikokrat stojijo prometni znaki, ki nas opozarjajo na strmino klanca. Morda ste se kdaj vprašali, kaj odstotek na prometnem znaku sploh pomeni? Da boste razumeli prometni znak in se na klanec bolje pripravili, poglejmo kaj odstotki zares pomenijo.
Strmino klanca izražamo v kotu ali odstotku naklona. Na prometnih znakih je naklon izražen v odstotkih. 100% klanec pomeni 45°. Ne, res ni 90°! Za občutek si poglejte spodnja posnetka, kaj takšen klanec zares pomeni v praksi. 

Kako dobimo naklon 45°? Predstavljajmo si pravokotni trikotnik. V pravokotnem trikotniku meri pravi kot 90°, torej morata ostala kota meriti skupaj 90°, da bo vsota notranjih kotov 180°. 
Pa poglejmo še kaj v praksi pomeni 100% klanec. Gre za klanec, kjer se v 100m cesta dvigne za 100m. Če gremo iz tega nazaj na matematiko, smo dobili enakokrak pravokotni trikotnik. V enakokrakem trikotniku sta kota ob osnovnici (osnovnica je naš klanec) enaka. Ker vemo, da sta kota enaka in morata meriti skupaj 90°, iz tega sledi da je kot 100% klanca 45°.

Za računanje kakršnekoli strmine klanca lahko uporabimo enostavno kotno funkcijo tangens. Ta je reazmerje med kotu nasprotno in priležno kateto (stranici, ki nista naš klanec). Tanges 45° je 1, torej 100%.